پخش زنده وبینارها، همایش ها و دوره های آموزشی وزارت نیرو
پخش زنده جلسه اقتصاد آب و آبفا